1) Gambar tersebut merupakan ... ? a) Montaj b) Kolaj c) Poster 2) Apakah definisi poster? a) Reka bentuk grafik yang berfungsi sebagai medium komunikasi bagi menyebarkan maklumat kepada orang ramai. b) Satu teknik menampal dan melekatkan potongan gambar-gambar tertentu pada suatu permukaan untuk menghasilkan sesuatu tema. c) Satu teknik menggambar atau hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna yang minimum. 3) Apakah teknik yang digunakan pada gambar tersebut? a) Kolaj b) Montaj c) Poster 4) Berikut merupakan ciri-ciri poster kecuali? a) Reka letak dan komposisi yag menarik b) Pemilihan warna yang berkesan c) Penggunaan warna tulisan dan latar belakang adalah sama d) Ilustrasi yang menarik 5) Apakah tujuan utama membuat poster? a) Menarik perhatian orang ramai b) Menyebarkan maklumat kepada orang ramai c) Mengisi waktu lapang 6) Apakah mesej/ maklumat yang hendak disampaikan melalui poster tersebut? a) Jauhi dadah b) Mendekatkan diri dengan dadah c) Bunuh diri 7) Apakah mesej/ maklumat yang hendak disampaikan melalui poster tersebut? a) Elakkan diri daripada menjaga alam sekitar b) Sentiasa mencemarkan alam sekitar c) Sayangi alam sekitar 8) Apakah ciri-ciri poster? a) Tema dan tajuk bertepatan b) Pemilihan warna yang tidak berkesan c) Pemilihan saiz tulisan yang kecil 9) Berikut merupakan jenis-jenis poster kecuali? a) Poster maklumat b) Poster pengiklanan c) Poster penceritaan 10) Ali ingin menghasilkan poster bertemakan kempen membaca buku, apakah gambar yang sesuai diletak pada posternya? a) Bendera Malaysia b) Alam sekitar c) Buku

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 (Unit 6 : Larian Riang Ria)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?