1) Siapakah nama bapa saudara Nabi Muhammad S.AW ya g menentang baginda dalam menyampaikan dakwahnya? a) Abu Bakar b) Abu Lahab c) Abu Talib d) Abu Sufian 2) Apakah nama peperangan yang sama tarikh dengan peristiwa Nuzul Al-Quran? a) Badar b) Khadaq c) Uhud d) Tabuk 3) Dimanakah Rasulullah S.A.W menghimpunkan kaumnya untuk menyampaikan dakwah secara Terus Terang? a) Bukit Thur b) Bukit Marwah c) Bukit Sofa d) Bukit Tursina 4) Rasulullah S.A.W telah memimpin seramai_________orang tentera islam dalam Perang Badar. a) 311 b) 321 c) 314 d) 313 5) Membasmi rasuah adalah contoh Jihad__________. a) الأصغر b) الأضحى c) الأكبر d) الأمين 6) Azan telah disyariatkan pada tahun_______hijrah. a) Pertama b) Kedua c) Ketiga d) Keempat 7) Mengeluarkan Zakat adalah salah satu daripada rukun__________. a) Islam b) Iman c) Solat d) Tetangga 8) Apakah nama asal Madinah? a) Thoif b) Syam c) Yathrib d) Melaka 9) Orang yang berhijrah digelar sebagai________. a) Ansar b) Muhajirin c) Kafir d) Faqir 10) Rasulullah S.AW wafat pada usia_________. a) 60 b) 67 c) 63 d) 65

Sirah Nabi Muhammad S.A.W

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?