1) ทฤษฎีสัมพัทธภาพ a) Alfred Nobel b) Nikola Tesla c) Charles Darwin d) Albert Einstein 2) ระเบิดไดนาไมต์ a) Nikola Tesla b) Charles Babbage c) Alfred Nobel d) Louis Pasteur 3) ธาตุเรเดียม (Ra) a) Charles Babbage b) Marie Curie c) Charles Darwin d) Louis Pasteur 4) วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า a) Louis Pasteur b) Stephen Hawking c) Marie Curie d) Erwin Schrödinger 5) ทฤษฎีวิวัฒนาการ a) Charles Darwin b) Marie Curie c) Nicéphore Niépce d) Louis Pasteur 6) ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) a) Charles Babbage b) Albert Einstein c) Nikola Tesla d) Alfred Nobel 7) ๊จักรวาลในเปลือกนัท a) Stephen Hawking b) Nikola Tesla c) Marie Curie d) Alfred Nobel 8) บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ a) Alfred Nobel b) Charles Babbage c) Marie Curie d) Albert Einstein 9) ผู้บุกเบิกการถ่ายภาพ a) Erwin Schrödinger b) Nicéphore Niépce c) Alfred Nobel d) Marie Curie 10) แมวของชโรดิงเงอร์ a) Nikola Tesla b) Erwin Schrödinger c) Nicéphore Niépce d) Louis Pasteur

Put the Right Scientist to the Right Work

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?