1) Contoh kata kerja pasif a) dibantu b) membantu c) mengemas 2) Contoh kata perintah a) Hai b) Jangan c) daripada 3) Contoh kata seru a) dari b) Tolong c) Amboi 4) Contoh kata sendi nama a) dari b) hadapan c) Wah 5) Contoh kata arah a) belakang b) kepada c) tetapi 6) Amboi a) Kata arah b) Kata Seru 7) tetapi a) Kata perintah b) Kata hubung 8) Imani menyorok di _________ meja. a) atas b) hadapan c) bawah 9) Ayah memberi hadiah hari jadi ________ adik. a) ke b) kepada c) dari 10) _________ membuang sampah merata tempat. a) SIla b) Tolong c) Jangan 11) Amina tidak tahu hendak memilih baju berwarna merah jambu _________ biru. a) tetapi b) atau c) dan 12) ________, besarnya rumah awak! a) Wah b) Eh c) Oh 13) Fazli suka makan buah pisang _______ durian. a) atau b) dan c) tetapi 14) Lembu itu berada di _________ pagar a) hadapan b) atas c) belakang 15) _________ minum air ini. a) Tolong b) Jangan c) Jemput 16) Jam tangan ini sangat cantik _________ mahal. a) tetapi b) atau c) dan 17) Baju ini ________ oleh kakak. a) dibungkus b) melipat c) dilipat 18) Sofia bercuti ____ Melaka bersama keluarganya. a) dari b) di c) kepada 19) Abang membuang sampah ________ dalam tong sampah. a) dari b) daripada c) ke 20) Kereta ini ________ oleh ayah. a) dimandi b) dibasuh c) membasuh

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?