1) Στα χέρια αυτών επέστρεψαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. a) ΠΑΡΑΚΜΗ b) ΑΚΡΙΤΕΣ c) ΔΥΝΑΤΟΥΣ d) ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥ 2) Οι ενέργειες των τελευταίων αυτοκρατόρων της Μακεδονικής δυναστείας οδήγησαν την αυτοκρατορία σε αυτή τη κατάσταση. a) ΔΥΝΑΤΟΥΣ b) ΙΤΑΛΙΑΣ c) ΠΑΡΑΚΜΗ 3) Σημαντικός νόμος που καταργήθηκε αυτή τη περίοδο. a) ΒΕΝΕΤΟΙ b) ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥ c) ΕΣΟΔΑ 4) Κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών περιοχών που δε μπορούσαν πλέον να καταταγούν στο στρατό. a) ΠΑΡΑΚΜΗ b) ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥ c) ΑΚΡΙΤΕΣ 5) Τι είχε περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό για το κράτος, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες;;  a) ΠΑΡΑΚΜΗ b) ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥ c) ΕΣΟΔΑ 6) Γειτονικός λαός που έλαβε πολλά εμπορικά προνόμια από τους Βυζαντινούς. a) ΒΕΝΕΤΟΙ b) ΓΑΛΛΟΙ c) ΙΤΑΛΙΑ 7) Οι πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τα προνόμια που δόθηκαν στο γειτονικό λαό, είχε ως αποτέλεσμα την εξάρτηση από τις ναυτικές πόλεις αυτής της χώρας. a) ΔΥΝΑΤΟΥΣ b) ΕΣΟΔΑ c) ΙΤΑΛΙΑΣ

✔ 28.Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα. © Ιφιγένεια Σταμούλη

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?