Η ____ ήταν σπουδαίο ____ και πνευματικό κέντρο της αυτοκρατορίας. Πηγές της εποχής αναφέρουν ότι<< ο ____ για λίγο είχε σκεφτεί να κάνει αυτή ____ της αυτοκρατορίας>>. Η θέση της στον κόλπο του ____ και στην εύφορη κοιλάδα του ____ ποταμού την έκανε σταυροδρόμι των ____ και θαλασσιών εμπορικών ____ και της έδωσε φήμη και πλούτη. Το 904 οι ____ και το 1185 οι ____ την κατέλαβαν και τη ____. Παρά τις δυσκολίες αυτές όμως, η ____ διατηρούσε τον ____ και την ____ της κίνηση από τα πρώτα ως τα τελευταία ____ χρόνια.

✔32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή © Ιφιγένεια Σταμούλη

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?