1) Μεταφέρουν το οξυγόνο στους ιστούς a) ΜΙΚΡΗ b) ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΑ c) ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ d) ΑΡΤΗΡΙΑ 2) Μεταφέρουν το αίμα από το σώμα στην καρδιά a) ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ b) ΜΙΚΡΗ c) ΚΟΙΛΙΑ d) ΦΛΕΒΕΣ 3) Εξασφαλίζουν τη μονόδρομη ροή του αίματος a) ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΑ b) ΒΑΛΒΙΔΕΣ c) ΚΟΙΛΙΑ d) ΑΡΤΗΡΙΑ 4) Σε αυτήν βρίσκονται όλα τα κύτταρα του αίματος a) ΑΡΤΗΡΙΑ b) ΜΕΓΑΛΗ c) ΒΑΛΒΙΔΕΣ d) ΚΟΙΛΙΕΣ 5) Στέλνει το αίμα στους πνεύμονες a) ΚΟΙΛΙΑ b) ΒΑΛΒΙΔΕΣ c) ΚΟΛΠΟΙ d) ΑΡΤΗΡΙΑ 6) Σε αυτήν την κυκλοφορία κυκλοφορεί το αίμα από την καρδιά προς τους πνεύμονες και αντίστροφα  a) ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΑ b) ΦΛΕΒΕΣ c) ΜΙΚΡΗ d) ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 7) Σε αυτήν την κυκλοφορία κυκλοφορεί αίμα από την καρδιά σε όλο το σώμα a) ΜΕΓΑΛΗ b) ΜΙΚΡΗ c) ΒΑΛΒΙΔΕΣ d) ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 8) Προστατεύουν τον οργανισμό από τα μικρόβια a) ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ b) ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΑ c) ΒΑΛΒΙΔΕΣ d) ΦΛΕΒΕΣ 9) Βρίσκεται στο επάνω μέρος της καρδιάς (πληθ.) a) ΚΟΙΛΙΕΣ b) ΚΟΛΠΟΙ c) ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ d) ΒΑΛΒΙΔΕΣ 10) Βρίσκεται στο κάτω μέρος της καρδιάς (πληθ.) a) ΜΙΚΡΗ b) ΚΟΙΛΙΕΣ c) ΚΟΛΠΟΙ d) ΑΡΤΗΡΙΑ

✔Στ'-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ© Ιφιγένεια Σταμούλη

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?