1) Kadar bacaan bagi kalimah berikut ialah a) 2 b) 4 c) 5 d) 2 dan 4 2) mad badal berlaku apabila.. a) berlaku apabila berhenti bacaan pada kalimah tanwin dua di atas b) berlaku apabila bacaan ha' dhomir bertemu dengan huruf mad c) berlaku apabila huruf ya' bersabdu dan berbaris di bawah diikuti dengan huruf ya' mad selepasnya d) berlaku apabila dua huruf hamzah berhimpun dalam satu kalimah 3) mad tamkin berlaku apabila .. a) berlaku apabila bacaan ha' dhomir bertemu dengan huruf mad b) berlaku apabila huruf ya' bersabdu dan berbaris di bawah diikuti dengan huruf ya' mad selepasnya c) hanya huruf membuka surah. d) berlaku apabila dua huruf hamzah berhimpun dalam satu kalimah 4) apakah hukum membaca Alquran a) fardhu Ain b) fardhu kifayah 5) Berikut adalah kelebihan mempelajari ilmu tajwid alQuran KECUALI a) menjaga keharmonian kalam allah b) Memelihara daripada kesalahan dalam membaca al quran c) menyukarkan proses membaca al quran d) Al Quran menjadi teman di alam kubur 6) apakah hukum bacaan berikut   a) مد عوض b) مد صلة قصيرة c) مد بدل d) مد تمكين 7) apakah hukum bacaan berikut a) مد عوض b) مد بدل c) مد صلة قصيرة d) مد تمكين 8) apakah hukum bacaan berikut a) مد عوض b) مد بدل c) مد صلة قصيرة d) مد تمكين 9) apakah hukum bacaan berikut a) مد عوض b) مد بدل c) مد صلة قصيرة d) مد تمكين 10) apakah hukum bacaan berikut a) مد عوض b) مد بدل c) مد صلة قصيرة d) مد تمكين

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?