Create better lessons quicker
Što je sila?, Koja je mjerna jedinica za silu?, Navedi vrste sila!, Kako još nazivamo gravitacijsku silu?, Koja su dva magnetska pola?, Djeluje li magnetska sila na daljinu ili ne?, Koja sila je uvijek suprotna od smjera gibanja tijela?, Koja sila djeluje pri pisanju olovkom po papiru?, Što je dinamometar?, Od čega se sastoji dinamometar?, Što zapravo želimo reći kada kažemo da je sila vektorska veličina?, Što je težina?.

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c