15 x____= 150 4 x ____ = 60 0,3 x ____ = 3,6 45 x ____ = 585 50 x ____ = 800 36 x ____= 1.620 1.200 x ____ = 7.200 10,5 x ____ = 105 45,5 x ____ = 4.500 70 x ____ = 4.900 ____ x 25 = 17.500 ____ x 12 = 90 ____ x 200 = 500.000 ____ x 23 = 1.825 ____ x 2,4 = 7,2 ____ x 400 = 4.200 ____ x 15.000 = 0 ____ x 12 = 960 ____ x 52 = 2.600 ____ x 12 = 132

Εξισώσεις με άγνωστο παράγοντα του γινομένου

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?