____ : 8 = 7 ____ : 0,7 = 0,7 ____ : 2 = 624 ____ : 5 = 27 ____ : 0,2 = 10 ____ : 25 = 4 ____ : 13 = 10 ____: 18 = 47 ____ : 24 = 45 ____ :14,5 = 6 72 : ____ = 8 24 : ____ = 12 486 : ____ = 18 388 : ____ = 4 40 : ____ = 0,2 6 : ____ = 0,06 3.000 : ____ = 250 140 : ____ = 280 8.000 : ____ = 200 0,6 : ____ = 2,4

Εξισώσεις με άγνωστο τον διαιρετέο ή τον διαιρέτη

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?