ο άνεμος - ονομαστική ενικού , του ανέμου - γενική ενικού , τον άνεμο - αιτιατική ενικού , άνεμε - κλητική ενικού, οι άνεμοι - ονομαστική πληθυντικού, των ανέμων - γενική πληθυντικού, τους ανέμους - αιτιατική πληθυντικού , άνεμοι - κλητική πληθυντικού ,

Πτώσεις αρσενικά σε -ος

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?