możliwe trzy rozszerzenia, matura+egzaminy zawodowe, piekarz, obowiązkowa z języka polskiego, matematyki, języka obcego, uniwersytet, politechnika, akademia, po branżowej szkole zawodowej, pozaszkolna forma kształcenia, uwzględniająca podstawę programową w zakresie jednej kwalifikacji, dla tych, którym nie udało się ukończyć szkoły średniej.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?