1) Hvilken empiri benytter man typisk ved kvantitativ metode? a) Statistik b) Cases c) Interview 2) Hvad kendetegner økologisk validitet a) At der skal indgå økologiske varer i forsøget b) At forsøgets rammer er så naturtro som muligt c) At der skal indgå et fængsel i forsøget 3) Kausalitet betyder a) Årsagssammenhænge b) Statistik c) Variabelkontrol 4) Longitudinal betyder a) En undersøgelse over lang tid b) Et andet ord for empiri c) Betegnelsen for hvordan vi føler for noget  5) Psykologi har et ben i alle 3 videnskabsteoretiske tilgange a) Ja, det naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige b) Nej, det er ikke sandt

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?