1) 15 : χ = 3 a) χ=4 b) χ=3 c) χ=5 d) χ=6 2) 25 : χ =5 a) χ=5 b) χ=6 c) χ=7 d) χ=4 3) 32 : χ =4 a) χ=7 b) χ=6 c) χ=8 d) χ=9 4) 60 : χ = 10 a) χ=6 b) χ=7 c) χ=10 d) χ=5 5) 100: χ = 20 a) χ=4 b) χ=5 c) χ=6 d) χ=10 6) 1.000: χ = 500 a) χ=2 b) χ=4 c) χ=5 d) χ=10 7) 2.500 : χ = 500 a) χ=5 b) χ=50 c) χ=25 d) χ=10 8) 12.000 : χ = 2.000 a) χ=5 b) χ=6 c) χ=7 d) χ=10 9) 100.000 : χ = 10 a) χ=5.000 b) χ=10.000 c) χ=1.000 d) χ=100.000 10) 500.000: χ =250.000 a) χ=1 b) χ=2 c) χ=5 d) χ=4 11) χ: 2=18 a) χ=16 b) χ=28 c) χ=36 d) χ=54 12) χ: 4=5 a) χ=15 b) χ=20 c) χ=25 d) χ=30 13) χ: 9=9 a) χ=90 b) χ=72 c) χ=88 d) χ=81 14) χ: 10=9 a) χ=91 b) χ=92 c) χ=80 d) χ=90 15) χ: 100=90 a) χ=8.000 b) χ=900 c) χ=9.000 d) χ=90.000 16) χ: 1.000=500 a) χ=500.000 b) χ=50.000 c) χ=5.000 d) χ=5.000.000 17) χ: 10.000=2 a) χ=20.000 b) χ=10.000 c) χ=200.000 d) χ=2.000 18) χ: 25.000=4 a) χ=200.000 b) χ=100.000 c) χ=150.000 d) χ=90.000 19) χ: 1.000.000=10 a) χ=10.000.000 b) χ=100.000.000 c) χ=1.000.000 d) χ=100.000 20) χ:100.000 =0,5 a) χ=100.000 b) χ=10.000 c) χ=1.000 d) χ=50.000

Εξισώσεις με άγνωστο τον διαιρετέο ή τον διαιρέτη

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?