1) Anyaman ialah proses untuk menyisip ................................... secara bersilang bagi menimbulkan corak. a) kertas-kertas b) jalur-jalur c) lajur-lajur 2) Antara berikut yang manakah bukan Seni Kraf Tradisional ? a) b) c) 3) Kraf berikut adalah hasil daripada ................ a) Anyaman lidi b) Anyaman buluh c) Anyaman mengkuang 4) Kelarai ialah........................ berbentuk dam pada anyaman. a) corak atau motif b) corak berbunga c) corak haiwan 5) Anyaman yang tidak mempunyai corak dipanggil ................. a) Anyaman kembang b) Anyaman ghadas c) Anyaman mata bilis 6) Gambar merupakan jenis anyaman............... a) Kelarai Kembang b) Kelarai kepala lalat c) kelarai siku kluang 7) Gambar merupakan jenis anyaman ............. a) Kelarai tampuk jantung b) Kelarai kepala lalat c) Kelarai mata bilis 8) Antara media/bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan anyaman ialah..... a) kertas warna b) polisterin c) kain

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?