Create better lessons quicker
1) Perniagaan yang terlibat dalam aktiviti pengilangan akan dikategorikan sebagai perniagaan bersaiz kecil sekiranya.. a) jumlah jualan tahunan dalam anggaran RM300,000 hingga kurang daripada RM15 juta b) bilangan pekerja tetap 5 hingga kurang daripada 30 orang c) jumlah jualan tahunan dalam anggaran RM300,000 hingga kurang daripa d) da RM 3 juta 2) Perniagaan berasaskan perkhidmatan pula nilai jualan tahunan mestilah bernilai RM3 juta hingga kurang daripada RM20 juta dengan bilangan pekerja tetap dari 30 hingga kurang daripada 75 orang. Apakah saiz perniagaan tersebut? a) Kecil b) Sederhana c) Besar 3) Sesebuah perniagaan yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran adalah bersaiz besar jika.. a) nilai jualan tahunan melebihi RM20 juta b) bilangan pekerja tetap melebihi 200 orang c) bilangan pekerja melebihi 75 orang 4) Kelebihan Perniagaan Bersaiz Besar a) Menikmati ekonomi bidangan b) Fleksibel c) Cepat menyelesaikan masalah dan rungutan pelanggan 5) Kekurangan Perniagaan Bersaiz Kecil a) Sukar mendapat pekerja mahir dan berpengalaman b) Wujud jurang hubungan c) Komunikasi kurang berkesan 6) Cabaran Perniagaan Bersaiz Sederhana a) Ketidakpastian pasaran b) Pengambilan pekerja c) Bebanan kerja 7) Pilih penerangan yang betul bagi klasifikasi sektor perkhidmatan bersaiz kecil a) Jumlah jualan tahunan adalah antara RM300,000 hingga kurang daripada RM3 juta b) Bilangan pekerja tetap dari 30 hingga kurang daripada 75 orang c) Bilangan pekerja tetap antara 5 hingga kurang daripada 30 orang  8) Cabaran Perniagaan Bersaiz Kecil a) Kos overhed yang tinggi b) Masalah aliran tunai c) Undang-undang dan peraturan kerajaan 9) Kelebihan Perniagaan Bersaiz Sederhana a) Fleksibel b) Pelaporan kewangan syarikat dirahsiakan c) Dapat menguasai pasaran 10) Kekurangan Perniagaan Bersaiz Besar a) Risiko kerugian lebih besar b) Sukar menyediakan latihan c) Komunikasi kurang berkesan

Klasifikasi perniagaan berdasarkan saiz

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives