Create better lessons quicker
1) Producenci a) To rośliny b) To organizmy cudzożywne c) Należą do nich grzyby i zwierzęta 2) Poziomy troficzne to a) producenci, konsumenci b) konsumenci, destruenci c) producenci, konsumenci i destruenci 3) Łańcuch pokarmowy, którego pierwszym ogniwem są producenci to  a) łańcuch spasania b) łańcuch detrytusowy c) łańcuch pasożytów 4) Lis, który poluje na drobne zwierzęta drapieżne jest a) konsumentem I rzędu b) konsumentem II rzędu c) konsumentem III rzędu 5) Stabilny ekosystem jest a) w stanie równowagi b) ubogi w liczbie gatunków c) zazwyczaj ekosystemem sztucznym

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives