5€ και 50λ - 5,50€, 5€ και 5λ - 5,05€, 1€ και 20λ - 1,20€, 1€ και 2λ - 1,02€, 3€ και 7λ - 3,07€, 3€ και 70λ - 3,70€, 10€ και 1λ - 10,01€, 10€ και 10λ - 10,10€, 6€ και 30λ - 6,30€, 6€ και 3λ - 6,03€,

Δεκαδικοί αριθμοί & Ευρώ

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?