Create better lessons quicker
circus skills - umiejętności cyrkowe, origami - origami, robotics club - klub robotyki, baking - pieczenie, singing - śpiewanie, gardening club - klub ogrodniczy, juggle - żonglować, tightrope - lina (do akrobacji), practice skills - ćwiczyć umiejętności, build confidence - budować pewność siebie, join a club - dołączyć do klubu, solve problems - rozwiązywać problemy, program a robot - programować robota, make new friends - tworzyć nowych przyjaciół,

FREE-TIME ACTIVITIES

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives