Create better lessons quicker
TOSIA - Jak na imię miała siostra Kukiego i Filipa?, MALESZKA - Jakie było nazwisko autora książki?, MARYLA - Jak ma na imię ciotka?, WENECKA - Na jakiej ulicy mieszkali główni bohaterowie?, ANDRZEJ - Jakie było imię autora książki?, KUKI - Kto był najmłodszy z rodzeństwa?, FLETEM - Czym w czasie burzy bronił się kuki? , CZERWONY - Kolor krzesła?, MUZYCY - Jaki zawód wykonywali rodzice kukiego?, CIOTKE - Kogo zamierzała poprosić mama po pieniądze po stracie pracy?, FLECIE - Na jakim instrumencie grała Wiki nad brzegiem jeziora?, LWA - akie zwierzę wyczarował Kuki nad brzegiem jeziora, aby broniło rodzeństwo przed Maksem?,

Krzyżówka Magiczne Drzewo - Magiczne Krzesło

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives