Create better lessons quicker
Dw i'n byw ym Medwas ond dw i'n dod o Frynmawr yn wreiddiol., Nyrs yw e ac mae e'n gweithio mewn ysbyty yn Llundain., Mae pedwar mab ac un ferch gyda nhw ond does dim wyrion gyda nhw eto., Beth wyt ti'n hoffi wneud pan mae hi'n heulog ac yn dwym iawn?, Dyw'r plant ddim eisiau mynd am dro yn y glaw heddiw..

Switch template

Interactives

Leaderboard

Word magnets is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Community Karencymraeggwent mynediad

Tiwtor Cymraeg i Oedolion - Wales

Switch template

Interactives