Create better lessons quicker
1) Wisła przepływa przez: a) Kraków b) Słupsk c) Warszawę d) Poznań e) Toruń f) Bydgoszcz 2) Wybierz te informacje, które opisują krajobraz górski : a) występują tam góry b) teren jest płaski c) są tam pastwiska i łąki d) uprawa ziem jest prosta e) f) łatwo buduje się tam domy 3) Wynik dodawania to: a) iloraz b) suma c) iloczyn d) różnica 4) Rzeczownik odpowiada na pytania: a) Jaki? Jaka? Jakie? b) Kto? Co? c) Co robi? Co się z nim dzieje? d) Kto to jest? 5) Zaznacz czasowniki: a) koloruje b) wędruję c) lalka d) dziadek e) biegną f) skaczę 6) Zaznacz przymiotniki: a) czerwony b) mały c) rower d) szeroki e) owocowy f) jeżdzę 7) Ile to razem litrów? 4 ćwierćlitrowe butelki, 4 półlitrowe i 1 litrowa? a) 1,5 litra b) 2 litry c) 4 litry d) 1 litr 8) Na fotografii przedstawiony jest krajobraz: a) nadmorski b) górski c) wyżynny d) nizinny 9) Zaznacz działania z poprawnym wynikiem: a) 8x9= 72 b) 4x5=25 c) 10x6= 60 d) 5x3=18 e) 6x2=12 f) 3x9=27 10) Którą godzinę wskazuje zegar? Która godzina będzie za dwa kwadranse? a) 22.43  b) 11.10 c) 10.43 d) 14.50 11) Zaznacz działania z poprawnym wynikiem: a) 45:5= 9 b) 32:4= 10 c) 81:9=9 d) 21:3=7 e) 25:5=8 f) 50:50=1 12) Różnicą działania 76-41 jest: a) 22 b) 48 c) 71 d) 35 13) Zaznacz prawdziwe zdanie: a) rz wymienia się na r b) ż występuje po spółgłoskach: r, l, ł c) ch występuje po spółgłosce s d) przez h napiszemy wyraz "druh" e) wyraz kształt, bukszpan, pszczoła,pszenica i kszyk(ptak) to wyjątki f) nazwy państw, miast,rzek, górzz piszemy wielką literą 14) Sumą działania 36+73 jest: a) 109 b) 48 c) 29 d) 22 15) Ujście rzeki to: a) jej początek b) jej koniec c) jej środek 16) Różnicą działania 54-18 jest: a) 45 b) 36 c) 11 d) 38 17) Sąsiedzi Polski to: a) Niemcy b) Czechy c) Francja d) Rosja e) Litwa f) Hiszpania 18) Źródło rzeki to: a) jej początek b) jej środek c) jej koniec 19) Źródło Wisły znajduje się: a) w Łysej Górze b) w Cudaczkowej Górze c) w Baraniej górze 20) W Krakowie warto zwiedzić i zobaczyć: a) Sukiennice b) kopiec Moniuszki c) kościół Mariacki d) Zamek Królewski- Wawel e) Zamek Krzyżacki f) kopiec Kościuszki 21) Na zdjęciu jest: a) krwawnik b) mniszek lekarski c) tulipan d) szczaw 22) 1 kilometr ma: a) 10 metrów b) 100 metrów c) 1000 metrów 23) W matematyce skrót cm oznacza: a) centymetr b) metr c) kilometr 24) Kogo tutaj mamy? a) trzmiela b) psikonika zielonego 25) Mszyce: a) są szkodnikami b) są szkodnikami,ale są też pożyteczne c) są pożyteczne

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives