Create better lessons quicker
salary/wage - cyflog, charity shops - siopau elusen, part time - rhan amser, volunteer - gwirfoddoli, job - swydd, raise money - codi arian, responsibilities - cyfrifoldebau, police - heddlu, teacher - athrawes / athro, farmer - ffarmwr, doctor - meddyg, mechanic - mecanic, scientist - gwyddonydd, cook - cogydd, builder - adeiladwr, lawyer - cyfreithiwr, carpenter - saer, editor - golygydd, architect - pensaer, reporter - gohebydd, author - awdur, photographer - ffotograffydd, ideally, i would like to work as - yn delfryddol, hoffwn i weithio fel, work in - gweithio mewn, raise money for a good cause - codi arian at achos da, why should we do charity work? - pam gwneud gwaith elusennol?, to help other people - i helpu pobl eraill, to understand the world better - i ddeall y byd yn well, to appreciate what we've got - i werthfawrogi beth sydd gennim ni, what are the disadvantages and the advantages of working - beth ydy'r manteision ac anfantesion o weithio?,

Byd Gwaith = Wirld of work

Leaderboard

Community Hafwilliams21 dylan

United Kingdom

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c