1) Na jakie pytania odpowiada rzeczownik? a) Jaki? jaka? jakie? b) Kto? Co? c) Co robi? Co się z nim dzieje? W jakim stanie się znajduje? 2) Na jakie pytania odpowiada czasownik? a) Jaki? jaka? jakie? b) Kto? Co? c) Co robi? Co się z nim dzieje? W jakim stanie się znajduje? 3) Na jakie pytania odpowiada przymiotnik? a) Jaki? jaka? jakie? b) Kto? Co? c) Co robi? Co się z nim dzieje? W jakim stanie się znajduje? 4) Zaznacz czasownik. a) bohater b) błahy c) hamuje 5) Zaznacz przymiotnik. a) herb b) hałaśliwe c) huczy 6) Zaznacz rzeczownik. a) czyta b) ciche c) hamaki 7) Jaka to część mowy: haftują? a) rzeczownik b) czasownik c) przymiotnik 8) Jaka to część mowy: harmonijka? a) rzeczownik b) czasownik c) przymiotnik 9) Jaka to część mowy: halny? a) rzeczownik b) czasownik c) przymiotnik 10) Zaznacz same przymiotniki. a) wesoły, szeroki, czekolada b) bohaterski, hasło, harcuje c) humorystyczne, wahadłowy, hałaśliwa 11) Zaznacz same czasowniki. a) śpiewanie, hałasowanie, mówienie b) czyta, pracuje, haczyk c) haftuję, idą, mówili 12) Zaznacz same rzeczowniki. a) Halina, hełm, hokeista b) hotel, hokej, huczy c) horyzont, higieniczne, Henryk

Rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?