Create better lessons quicker
1) Nadopuni rečenicu. Podatke spremamo u ____________________. a) spremnike b) računalo c) program d) datoteku 2) Za koji spremnik kažemo da je unutarnji? a) b) c) d) 3) Koji od ponuđenih svrstavamo u vanjski spremnik? a) b) c) d) 4) Koji spremnik možemo nazvati i unutarnjim i vanjskim spremnikom? a) b) c) d) 5) Čemu sve služe vanjski spremnici? a) Služe za rad računala. b) Služe za prijenos i pohranu podataka. c) Služe za prijenos podataka. d) Služe za pohranu podataka. 6) Nadopuni rečenicu. Podatke s kojima trenutačno radimo pohranjujemo na _____________. a) CD b) USB c) RAM memoriju d) disketu 7) Kako nazivamo ovakav spremnik? a) Nazivamo ga DVD. b) Nazivamo ga RAM. c) Nazivamo ga disketa. d) Nazivamo ga tvrdi disk. 8) Koja fotografija odgovara ovom spremniku koji nazivamo RAM memorija? a) b) c) d) 9) Što sve možemo pohraniti na spremnike? a) Samo tekst i zvuk. b) Tekst, zvuk, igrice, slike. c) Samo video. d) Samo igrice. 10) Kakvi spremnici mogu biti s obirom na to gdje se nalaze? a) Dugi i kratki. b) Radni i trajni. c) Unutarnji i vanjski. d) Radni i unutarnji. 11) Što se dogodi ako ne pohranimo podatke na trajne spremnike? a) Svi podaci se izgube, ali ih možemo vratiti. b) Podaci se spreme na disketu. c) Podaci se spreme na računalu. d) Svi podaci se nepovratno izgube.

Vrste spremnika

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives