מעבר חצייה , תמרור עצור , עצור באדום , עבור בירוק , שביל לאופניים , אפוד זוהר , לא חוצים ללא מבוגר , מביטים ימין ושמאל לפני שחוצים , כולם חגורים מלפנים ומאחור , רכבת לפניך ,

אלחכמה של זהירות בדרכים

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?