1) Manakah antara berikut menunjukkan gambar Kertas Litmus? a) b) c) 2) ___________ digunakan untuk menguji sifat asid, alkali dan neutral. a) Kertas litmus b) Kertas A4 c) Kertas warna 3) Selain daripada kertas litmus, sifat kimia bahan berasid, beralkali dan neutral boleh dikenal pasti melalui a) rasa dan penglihatan b) rasa dan sentuhan c) sentuhan dan penglihatan 4) Bahan asid menukarkan warna kertas litmus .......................... a) tidak berubah b) merah kepada biru c) biru kepada merah 5) Bahan alkali menukarkan warna kertas litmus.................. a) tidak berubah b) merah kepada biru c) biru kepada merah 6) Bahan neutral menukarkan warna kertas litmus........... a) tidak berubah b) merah kepada biru c) biru kepada merah 7) Manakah buah yang berasid? a) b) c) 8) Manakah bahan yang beralkali? a) b) c) 9) Manakah bahan yang neutral? a) b) c) 10) Apakah bahan bersifat pahit dan licin? a) Asid b) Alkali c) Neutral 11) Bersifat manis, masin dan tiada warna adalah bahan ................... a) Asid b) Alkali c) Neutral 12) Kertas litmus sangat sensitif. Kita mestilah memastikan tangan kita _______________ semasa memegang kertas litmus. a) Basah b) Kering c) Lembap 13) Antara berikut, yang manakah boleh digunakan untuk menguji sifat bahan kimia bahan apabila kehabisan kertas litmus? a) Alkohol b) Air suling c) Ekstrak bunga raya 14) Bahan ini bersifat................................ a) Asid b) Alkali c) Neutral 15) Bahan ini menukarkan kertas litmus..... a) biru ke merah b) merah ke biru c) tiada perubahan 16) Manakah antara berikut menunjukkan bahan yang bersifat asid? a) b) c) 17) Bahan ini menukarkan kertas litmus............... a) biru ke merah b) merah ke biru c) tiada perubahan 18) Apakah sifat bahan berikut? a) asid b) alkali c) neutral 19) Antara berikut manakah merupakan bahan neutral? a) b) c) 20) Manakah antara berikut menukarkan kertas litmus merah kepada biru? a) b) c)

SK RENOK BARU : TUGASAN PdPR SAINS TAHUN 3 - ASID ALKALI DAN NEUTRAL

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?