Create better lessons quicker
Yn goch fel - tomato, Yn frown fel - mwd, dwylo garw fel - papur tywod, Yn dal fel - y Twr Effil, gwefus coch fel - mefus, llygaid glas fel - y mor, gwallt pigog fel - draenog, bysedd hir fel - gwrach, ceg fawr fel - ogof, dannedd gwyn fel - yr eira,

cymariaethau ca2

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c