Ivan Vučetić: Daktiloskopija , Eduard Slavoljub Penkala: mehanička olovka, termos - boca, Josip Belušić: Brzinomjer, Električni brojač prijeđenih kilometara , Faust Vrančić: viseći most, padobran, žičara, David Schwartz: Zračni brod, Marcel Pl. Kiepach: Brodski kompas, Dinamo, Nikola Tesla: Preko 700 izuma, Izmjenična električna energija,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?