mediul înconjurător - corpuri ,fenomene, procese din natură, corpuri vii - plante,animale,oameni, stări de agregare - solid,lichid,gazos, resurse de suprafață - aer,apa,animale,păsări,plante, resurse din subsol - petrol,cărbuni,gaze naturale,metale, proprietăți ale metalelor - culoare,luciu,rezistență,duritate, interacțiuni de apropiere - tracțiune,împingere,deformare,frecare, fenomene ale naturii - ploaie,ninsoare,vânt,fulger,tunet, atmosfera - învelișul gazos,de aer al Pământului, reciclare - reutilizare, magneți - roci care atrag obiecte din fier, grupe de animale - insecte,pești,amfibieni,reptile,păsări,mamifere, viețuitoare - tot ceea ce se naște,trăiește,apoi moare, animale ierbivore - se hrănesc doar cu plante, animale carnivore - se hrănesc mai ales cu carne, a perpetua - a continua, adaptare - modificarea modului de viață la noi condiții de viața,pentru a supraviețui, factori de viață - apă,aer,lumină,căldură,hrană, medii de viață - apa,aer,sol, circuitul apei - procesul de circulație continuă a apei și schimbarea stării de agregare, mișcare - acțiune care se deruleză între momentul pornirii și momentul opririi unui corp, poluare - contaminarea mediului înconjurător, corpuri solide - au formă și volum propriu, corpuri lichide - iau forma vasului în care sunt puse, corpuri gazoase - nu au formă proprie și se împrăștie ușor, experiment - demers investigativ referitor la un fenomen,o cauză , busola - instrument care determină polul geomagnetic, responsabilitate - atitudine conștientă,

Științe ale naturii

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?