MATEMAATIKA - МАТЕМАТИКА, VENE KEEL - РУССКИЙ ЯЗЫК, EESTI KEEL - ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК, INGLISE KEEL - АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, LUGEMINE - ЧТЕНИЕ, JOONISTAMINE - РИСОВАНИЕ, KEHALINE KASVATUS - ФИЗКУЛЬТУРА, TÖÖÕPETUS - ТРУД, MUUSIKA - МУЗЫКА, LOODUSÕPETUS - ПРИРОДОВЕДЕНИЕ,

1.KLASS KOOLITUNNID

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?