Az követ el bűnt, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának, hogy szeressünk., Nem minden bűn egyenlő, van halálos és bocsánatos bűn., Az követ el halálos bűnt, aki szándékosan nagy testi vagy lelki kárt okoz., A halálos bűn elszakít Istentől és az ördög szolgálatába állít., Az káromkodik, aki Isten nevét, a szenteket és a szent dolgokat gyalázkodó szóval illeti., Az átkozódó rosszat kíván másnak., Bűnt gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással lehet elkövetni..

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?