fractura, -ae, f. - prijelom, clavicula, -ae, f. - ključna kost, specto, 1. - gledati, promatrati, dico, 3. dixi, dictum - reći, kazati, timeo, 2. ui, - - bojati se, inflammatio, -onis, f. - upala, dies, -ei, f. - dan, tempus, -oris, n. - vrijeme, sano, 1. - liječiti, audio, 4. - čuti, slušati, disco, 3. didici, - - učiti, doceo, 2. cui, ctum - podučavati, medicus, -i, m. - liječnik, ars, artis, f. - umijeće, vještina, umjetnost, facio, 3. feci, factum - činiti, raditi, quaero, 3. sivi, situm - tražiti, liber, -bri, m. - knjiga, causa, -ae, f. - uzrok, razlog, victus, -us, m. - prehrana, notus, 3 - poznat,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?