1) Спрощення у групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка a) блис..нути, улес..ливий, очис..ний, реміс..ник b) проїз..ний, хрус..нути, балас..ний, віс..ник c) доблес..ний, якіс..ний, хрес..ний, випус..ний d) безшелес..но, гіган..ський, виїз..ний, облас..ний e) корис..ний, заздріс..но, хворос..няк, тріс..нути 2) Правильно написано всі слова в рядку a) рідкісний, ненависний, захистний b) форпостний, пісний, кількісний c) шістсот, кістлявий, студенський d) улесливий, цілістний, шелеснути e) тріснути, тиждневик, контрастнийр 3) Без апострофа треба писати всі слова в рядку a) верб..я, кур..йозний, тьм..яний b) моркв..яний, розз..явити, цв..яшок c) дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний d) дво..ярусний, різьб..яр, Лук..янович e) духм..яний, присв..ята, прим..ятий 4) Апостроф пишеться в усіх словах рядка a) пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний b) львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж c) подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий d) торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто e) мавп..ячий, пів..Європи, духм..яний, п..єса 5) М’який знак на місці крапок НЕ треба писати в усіх словах рядка a) багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десят b) вагаєш..ся, скрин..ці, ослін..чик c) хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин d) русал..чин, спитаєш.., нен..чин e) радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр 6)  М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка a) малесен..кий, по-угорс..кому, базікаєш.. b) п’ятнадцят..ох, лан..цюг, сіл..ський c) радіс..ть, нен..чин, розливаєт..ся d) л..лється, їдал..ня, волинс..кий e) близ..ко, болгарс..кий, нян..ці 7) Подвоєння приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх слів рядка a) верф, паралель, подорож, мазь b) пам’ять, сіль, велич, лазур c)  вуаль, буденність, суміш, папороть d) кров, заметіль, емаль, світлотінь e) магістраль, ціль, мігрень, пастель 8) Подвоєні букви треба писати на місці обох пропусків у рядку a) записати до щоден..ика, лебедин..ий пух b) від..зеркалене зображення, кілька стат..ей c) пісен..а спадщина, зав..ишки з будинок d) чавун..і ґрати, поро..саджувати квіти e) суцвіт..я черемхи, раннє надвечір..я 9) У якому із варіантів на місці кожного пропуску напишемо літеру? a) воєн..ий, пів..ідра, пореформен..ий b) дозвіл..я, буквен..ий, під..атливий c) звід..аля, індичен..я, невгомон..ий d) від..звеніти, зав..ишки, вікон..иця e) від..авна, зацікавлен..ість, зран..я 10) Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка a) д..ктант, такс..ст, Лейпц..г b) Ч..каго, х..мера, функц..я c) кред..т, д..плом, Шексп..р d) Ч..лі, реж..м, тр..умфатор e) Ват..кан, д..намо, х..рург 11) РАЗОМ треба писати всі складні іменники в рядку a) екс/чемпіон, зірви/голова, напів/провідник b) орг/відділ, учитель/словесник, живо/пис c) праце/люб, метео/служба, сімдесяти/річчя   d) проф/спілка, відео/телефон, 40/метрівка e) авто/стоп, багато/тиражка, віце/прем’єр 12) Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка a) і..раціональний, груп..а, Гол..андія b) ас..иміляція, і..новація, священ..ий c) годин..ик, інтел..ект, га..льський d) дік..енсівський, буд..ист, ал..ея e) Пікас..о, примадон..а, рот..ердамець 13) Орфографічну помилку допущено в рядку a) Ініціатором олімпійського руху є П’єр де Кубертен b) Компетентне жюрі оголосило результати чемпіонату. c) Для гімнасток розроблено сувору дієту й режим дня. d) На новій трасі почалися тренування велосипедистів. e) Фінішували марокканський та андоррський атлети. 14) Правильно написано всі слова іншомовного походження в рядку a) Голландія, тона, метал b) Россіні, ванна, комісія c) Руссо, філіпінка, сума d) Міссурі, інтелект, шассі e) колектив, нето, Яффа 15) Правил уживання великої літери дотримано в рядку a) острів Нова Гвінея, Івано-франківська область b) сузір’я Великого Пса, Балканський півострів c) Друга Світова Війна, Європейський Союз d) Іван Нечуй-Левицький, Польська республіка e) Конституція України, балет «Лісова Пісня» 16) Позначте рядок, у якому не з усіма словами потрібно писати ОКРЕМО: a) не/досліджені ще питання; не/зчувся, як заснув; не/спитавши дозволу b) не/зводячи очей, не/привітно шуміли, не/здужав підняти c) будинок не/збудований; трохи не/дочуваючи; не/перевірений мною текст d) не/можна передбачити; не/чуваний успіх; нічому не/навчено e) не/захищений від вітру сад; не/просячи допомоги; не/потрібно поспішати 17) Частку не треба писати разом у варіанті a) не/зовсім зрозумілий b) зошит не/підписано c) не/всі з цим обізнані d) не/забутня подорож e) не високий, а низький 18) Через дефіс пишуться всі прислівники рядка a) віч/на/віч, по/домашньому, будь/де b) по/людськи, як/небудь, в/тричі c) колись/то, хтозна/куди як/найбільше d) де/не/де, в/цілому, по/четверте e) на/радість, хоч/не/хоч, далеко/таки 19) Разом пишуться всі слова в рядку a) дев’яносто/літній, мимо/волі, повсяк/час, стоп/кран b) віце/адмірал, глухо/німий, авто/власник, важко/хворий c) мовно/стильовий, полу/мисок, міні/футбол, пів/огірка d) десяти/значний, фото/аматор, напів/морок, кілька/сот e) військово/спортивний, косто/прав, сто/річчя, гори/цвіт 20) Усі слова треба писати зі сполучною буквою о в рядку a) тисяч...літній, гірнич..рудний, світ..гляд, дощ..мір b) крок..мір, зор..пад, овоч..сховище, прац..любний c) яйц..подібний, ліс..степ, земл..трус, панел..віз d) піш..хід, брон..бійний, житт..дайний, чорн..земний e) земл..роб, вол..любний, вогн..гасник, бур..лом

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?