Create better lessons quicker
1) Hány fok a háromszög belső szögeinek összege? a) 360° b) 180° c) 300° 2) Mely szögei egyenlők a szimmetrikus háromszögnek? a) szárszögei b) minden szöge különböző nagyságú c) alapon fekvő szögei 3) Hogyan nevezzük az egyenlő szárú háromszög oldalait? a) alap, szár, befogó b) egy alap és két szár c) két alap és egy szár 4) Milyen háromszöget nevezünk szabályosnak? a) Mindhárom oldala és mindhárom szöge egyenlő. b) Két oldala és két szöge egyenlő. c) Mindhárom oldala egyenlő, de szögei különbözőek. 5) Milyen háromszöget nevezünk derékszögű háromszögnek? a) Van derékszöge. b) Minden szöge derékszög. c) Két derékszöge van. 6) Egy tompaszögű háromszögnek mennyi tompaszöge van? a) 3 b) 1 c) 2 7) Milyen háromszöget nevezünk hegyesszögű háromszögnek? a) amelynek van hegyesszöge b) amelynek két hegyesszöge van c) amelynek mindhárom szöge hegyesszög 8) Szögek szerint milyen típusú háromszögek vannak? a) hegyesszögű, derékszögű, homorú szögű b) hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű c) hegyesszögű, derékszögű, egyenes szögű 9) Egy háromszög két belső szöge 40° és 80° Mennyi a harmadik? a) 70° b) 60° c) 50° 10) Mekkora az ⍺ szög? a) 65° b) 75° c) 55° 11) Egy háromszög belső szögeinek aránya 1:2:3. Mekkora a legnagyobb szög? a) 90° b) 60° c) 30° 12) Mennyi a területe ennek a háromszögnek? a) 12cm2  b) 6 cm2 c) 6 cm 13) Mennyi a területe ennek a háromszögnek? a) 12 cm2 b) 12 cm c) 6 cm2 14) Mennyi a kerülete ennek a háromszögnek? a) 24 cm b) 6 cm2 c) 12 cm 15) A háromszög oldalai 4 cm, 8 cm. Mennyi lehet a harmadik oldal? a) 9 cm b) 3 cm c) 12 cm

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives