Create better lessons quicker
GeoGebra - program za učenje dinamične matematike, Google karte - skup mrežnih karti, Google prevoditelj - besplatna usluga prevođenja na druge jezike, Portal Nikola Tesla - nacionalni portal za učenje na daljinu,

Programi za potporu učenja

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives