Create better lessons quicker
Ո՞ւմ անունն է բաց թողնված բերված հատվածում.«Ես ………–ին չեմ հանձնի, իսկ եթե հռոմեացիները պատերազմ սկսեն, ապա… հակահարված կտամ նրանց»: 1) Տիգրանի [2) Միհրդատի] , Ո՞վ է մեջբերված հատվածի հեղինակը.«Հայոց թագավոր Սանատրուկը ուներ միջակ հասակ, բայց հակված էր դեպի ամեն մի մեծ բան և մանավանդ դեպի պատերազմական գործերը: Նա հա­ վատարիմ պահապան էր արդարադատության և իր կենցաղավարության մեջ զուսպ էր, նաև չափավոր ու ողջամիտ էր, ինչպես լավագույնները հույների և հռո­ մայեցիների մեջ»: [1)Արիանոս] 2) Պլուտարքոսը , Ո՞ր արքայի անունն է բաց թողնված ստորև բերված հատվածում.«……… գնում է այն տեղը, որտեղ Երասխը և Մեծամորը խառնվում են, և այնտեղ, բլուրը հավանելով, քաղաք է շինում և իր անունով կոչում է Արտաշատ»: [1) Արտաշես I–ի] 2) Վաղարշ I–ի , Ո՞վ ստորև բերված վկայության հեղինակը.«Հայաստանն… աճել է Արտաշեսի ջանքերով… , և ուստի այստեղ բոլորը միալեզու [1) Պլուտարքոսը] 2)Խորենացին , «Նոր մայրաքաղաքը բնակեցնելու համար … այստեղ հրավիրում է հայերից լավա­ գույններին և սպառնում է բռնագանձել այն ամենը, որ իրենց հետ … չէին տանելու»։1) 1)Արտաշատ [2) Տիգրանակերտ] , Հայոց ո՞ր արքայի մասին է հույն պատմիչի հետևյալ բնութագրումը.«Հայոց թագավոր [……………......–ը] ուներ միջակ հասակ, բայց հակված էր դե­ պի ամեն մի մեծ բան և մանավանդ դեպի պատերազմական գործերը: Նա հա­ վատարիմ պահապան էր արդարադատության և իր կենցաղավարության մեջ զուսպ էր, նաև չափավոր ու ողջամիտ էր, ինչպես լավագույնները հույների և հռոմայեցիների մեջ»: 1) Տրդատ II –ի 3) Սանատրուկի 2) Վաղարշ I–ի 4) Տրդատ I–ի , Ստորև բերված հատվածում ո՞ր քաղաքի անունն է բաց թողնված.«Հայոց թագավորը վերադարձավ մեծ հաղթությամբ, շատ ավարով ու ցնծալից ուրախությամբ. նա վերադարձավ Հայաստան՝ Այրարատ գավառը, ……… քաղա­ քը. եկավ մեծ ուրախությամբ, բարի անունով ու շատ ավարով». 1) Արտաշատ [2) Վաղարշապատ] , 2. Ո՞ր արքայի մասին է պատմիչի ստորև բերվող վկայությունը.«Սա մեր թագավորներից ամենահզորը և ամենախոհեմն էր և նրանց բոլորից քաջ …և մեր բնակության սահմաններն ընդարձակելով` հասցրեց մինչև հին բնակու­ թյան սահմանների ծայրերը»: [1) Երվանդ Սակավակյացի] 2) Տիգրան I Երվանդյանի .

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives