Create better lessons quicker
Mérgező (Toxikus), Tűzveszélyes (Gyúlékony), Nyomás alatt lévő gázok, Irritatív (Mérsékelten veszélyes), Környezetre veszélyes, Korrozív (Maró hatású), Robbanásveszélyes (Explozív), Egészségkárosító, Oxidatív (Égést tápláló).

Veszély jelképek Feliratos digram

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives