Create better lessons quicker
Smyczkowe: Skrzpce, Altówka, Wiolonczela, Kontrabas, Dęte drewniane: Flet, Obój, Clarnet, Fagot, Dęte blaszane: Trąbka, Puzon, Róg (Waltornia), Tuba, Perkusyjne: Kotły, Bęben wielki, Talerze (Czynele),

4A Instrumenty w orkiestrze

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives