Create better lessons quicker
Correct: zeszyt, nauczyciel, klasa, dzieci, ołówek, Incorrect: koza , ogurek, trampolina, łopata, trawa,

ustawienia Wojtusia

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives