Create better lessons quicker
Adevărat: Cel mai bătrân arbore este considerat Stejarul lui Ștefan cel Mare din satul Cobâlea., Solurile zonale se formează sub influența zonalității climei și a vegetației., Solurile de cernoziom s-au format sub vegetație de stepă., Plantele termofile preferă versanții cu expoziție sudică, care sunt mai însoriți, dar și mai uscați., Ciocârlia, prigoria, prepelița, dropia sunt specii de păsări ce se întâlnesc în complexele faunistice de stepă., Cernoziomul are cea mai largă răspândire, fiind o carte de vizită a țării noastre., Fals: Fauna cavernicolă reprezintă comunitățile de animale care viețuiesc în luncile râurilor., Solonețul este răspândit în luncile râurilor.,

Vegetația. Lumea animală. Solul.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives