Create better lessons quicker
Trzy tygodnie i sześć dni. Ile to dni?, Podaj nazwę miesiąca, który oznaczamy X., Teraz jest maj. Podaj nazwę miesiąca, który będzie za cztery miesiące., Jest 17 maja. Podaj datę, która będzie za dwa tygodnie., Jest 17 maja. Podaj datę, która była dwa tygodnie temu., Dziś jest piątek. Jaki dzień był pięć dni temu?, Wymień nazwy dwóch miesięcy, które mają po 30 dni., Ile dni mija od 19 do 30 maja?, Lipiec- który to kwartał roku?, Wymień nazwy miesięcy należących do lata., 56 dni - ile to tygodni?, Jest maj. Podaj nazwę miesiąca, który był 4 miesiące temu., Ile dni ma luty?, Ile dni ma marzec?, Wymień nazwy ósmego i dziesiątego miesiąca., Ile dni ma luty w roku przestępnym?, Ile razem dni mają lipiec i sierpień?.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives