Create better lessons quicker
1) Šta su imenice? a) Radnja,stanje, zbivanje b) Predmet,biće,pojave 2) Sta su glagoli? a) Radnja,stanje zbivanje b) Cije je šta,kakvo je šta,od cega je šta 3) Šta su pridjevi? a) Licne,prisvojne b) Cije je šta,od cega je šta,kakvo je šta 4) Na šta se djele zamjenice? a) Licne i prisvojne b) Redni i glavni 5) Na šta se djele brojevi? a) Redni i glavni b) Licne i prisvojne 6) Lične zamjenice:TI(kojem licu pripada) a) 1. b) 2. 7) Lične zamjenice:mi(kojem licu pripada) a) 1. b) 3. 8) Koja je tacna definicija atributa?🤨 a) Dodatak koji stoji uz imenicu i bliže i odredjuje ono što je imenicom oznaceno b) Recenicni clan koji uvijek stoji uz imenicu bolje nam objašnjava o njoj 9) Definicija objekta je: a) Glagolski dodatak koji popunjava glagolski radnju b) Predmet,nove i pojava 10) Šta se stavlja pored rednog broja? a) Zarez b) Tačka

Vd GRAMATIKA-PONAVLANJE

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives