Create better lessons quicker
1) Koliko ima uvjeta za namaz? a) 6 b) 8 c) 10 2) Šta prvo peremo kod uzimanja abdesta? a) Noge do iza članaka b) Šake c) Usta i nos 3) Kibla je pravac okretanja u namazu? a) tačno b) Netačno 4) Koje smo namaze dužni klanjati svaki dan? a) Teraviju b) Sabah, podne ikindija, akšam, jacija c) Džuma i bajram 5) Kako se zove zajednica muslimana cijelog svijeta? a) Ummet b) Džemat 6) Gdje je rođen Muhammed, alejhi selam? a) U Mekki b) U Medini c) U Abesiniji 7) Kako se zove Poslanikova majka? a) Hatidža b) Halima c) Amina 8) Prva objava je bila: a) Uči, čitaj! b) Slušaj roditelje! c) Budi pravedan! 9) Ebu Talib je bio: a) Poslanikov prijatelj b) Poslanikov amidža c) Pslanikov otac 10) Koliko je godina imao Muhammeda, alejhi selam kad je umrla majka? a) 6 b) 7 c) 8

Ponavljanje- uvjeti za namaz i Muhammed, a.s

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives