Create better lessons quicker
1) O que é? a) É a mala. b) É o queque. 2) O que é? a) É o tapete. b) É a máquina. 3) O sapo é... a) É pequeno. b) É aquilo. 4) O que papa o bebé? a) A sopa. b) A batata. 5) O que leva a mãe? a) A mãe leva um quilo de batatas. b) A mãe leva o bolo.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives