Create better lessons quicker
1) Prednaglasnice su: a) veznici (i, pa, te, niti...) b) prijedlozi (od, u, niz, kroz, na...) c) glagoli (sam, si, ću, bih...) d) čestica li e) čestica ne f) zamjenice (me, ju, te, se...) 2) Zanaglasnice su: a) veznici (i, pa, te, niti...) b) prijedlozi (od, u, niz, kroz, na...) c) glagoli (sam, si, ću, bih...) d) čestica li e) čestica ne f) zamjenice (me, ju, te, se...) 3) Može li jedna naglasnica uza se imati više nenaglasnica? a) da b) ne 4) U rečenici Ne volim gubiti u nogometu. prepoznaj prednaglasnicu. a) ne b) volim 5) U rečenici Znaš li u koliko sati počinje sastanak? prepoznaj prednaglasnicu. a) li b) u 6) U rečenici Rekli su da ujutro nazovemo. prepoznaj zanaglasnicu. a) su b) da 7) U rečenici Kroz prozor do mene ne dopiru zvukovi iz dalekih prostranstava. prepoznaj nenaglasnice. a) kroz, do, mene, iz b) kroz, do, mene, ne c) kroz, do, ne, iz

Prepoznaj točan odgovor (ili odgovore)!

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives