Create better lessons quicker
czterysta osiemdziesiąt pięć, pięćset dwadzieścia osiem, dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden, sto dwadzieścia cztery, pięćset trzydzieści dwa, dziewięćset osiemdziesiąt trzy, tysiąc sto pięćdziesiąt dwa, sześćset dwadzieścia siedem, pięćset pięćdziesiąt dziewięć, tysiąc czterysta dwanaście.

Liczebniki - pisownia

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives