Create better lessons quicker
Starożytność: IV tysiąclecie p.n.e. - połowa I tysiąclecia n.e., Grecja, Rzym, Homer, Biblia, Tyrtajos, Sofokles, Wergiliusz, Mitologia, Średniowiecze: V w. - XV w., Teocentryzm, Uniwersalizm, Feudalizm, franciszkanizm, król, rycerz, asceta, danse macabre, ars moriendi, Renesans: odrodzenie klasyku, antropocentryzm, humanizm, XVI w., Leonardo da Vinci, Michał Anioł Buonarroti, Jan Kochanowski, William Szekspir, Barok: koniec XVI w. - połowa XVIII w., kontrreformacja, sarmatyzm, sceptycyzm, koncept, P.P. Rubens, vanitas, Molier, Oświecenie: koniec XVII w. - XVIII w., racjonalizm, ateizm, rozkwit oświaty i nauki, dydaktyzm, klasycyzm, sentymentalizm, rokoko,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives