Create better lessons quicker
Степе - области су обрасле ниском травом, без много дрвећа, изузев оних у близини река и језера., Саване - су травне заједнице тропског и суптропског поднебља, са ретким дрвећем и грмљем, Пустиње - је подручје које услед велике оскудице влаге има слабо развијену вегетацију, Тропске кишне шуме - манифестује се у вечито зеленом типу шуме са високим дрвећем и бројним лијанама и епифитама, Суптропске шуме -  преовладава широколисно зимзелено дрвеће и жбуње., Шума умереног појаса - У широколисним листопадним шумама присутне су листопадне врсте дрвећа и покоја врста зимзеленог жбуна, у широколисним зимзеленим шумама присутно је зимзелено високо дрвеће, док се у мешаним шумама најчешће налазе листопадне врсте дрвећа из групе скривеносеменица и зимзелене врсте четинара., Тајге - Назив потиче из алтајских језика[1], где чини високе и шумске планине., Тундра - је биом који се налази у областима где је раст дрвећа онемогућен нижим температурама и недостатком влаге,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives